Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Ako môžem víťaziť?
 Listeners Now: 15 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 30,688,963 
 Sermon Downloads: 32,141,526 
 
Saturday June 3, 2023  6:41:20 pm CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   4/50
Now Playing: William Marrion Branham - The End-Time Evangelism
  Subject For This Month: If We Be Dead With Christ, We Believe That We Shall Also Live With Him
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Romans 6:1-8]
1 "What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?"
2 "God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?"
3 "Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?"
4 "Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life."
5 "For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:"
6 "Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin."
7 "For he that is dead is freed from sin."
8 "Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:"
[Colossians 2:12]  "Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead."
[James 4:6]  "But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble."
schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Faith That Was Once Delivered To The Saints
Next Selection: William Marrion Branham -
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 61-11
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 64-06
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 2/50
Now Playing: 120527pm02sp
Next Selection: Gordon Mote - Were You There/At The Cross
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 808,693)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 207,857
Viewed: 141,912
Viewed: 140,560
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 131,637
Viewed: 46,933
Viewed: 139,794
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 0/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  1/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Ako môžem víťaziť?
ďalší výber  William Marrion Branham - Kristus je zjavené tajomstvo Božie

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   516,951)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2023 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy