Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Beeltenissen van Christus 
 Listeners Now: 18 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 30,688,963 
 Sermon Downloads: 32,141,526 
 
Saturday June 3, 2023  8:42:56 pm CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   4/50
Now Playing: William Marrion Branham - The End-Time Evangelism
  Subject For This Month: If We Be Dead With Christ, We Believe That We Shall Also Live With Him
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Romans 6:1-8]
1 "What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?"
2 "God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?"
3 "Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?"
4 "Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life."
5 "For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:"
6 "Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin."
7 "For he that is dead is freed from sin."
8 "Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:"
[Colossians 2:12]  "Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead."
[James 4:6]  "But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble."
schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham -
Next Selection: William Marrion Branham - The Unpardonable Sin
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Testimony (Raising Dead Boy)
Next Selection: William Marrion Branham - Healing (What Cancer Is)
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 2/50
Now Playing: Unknown Artists - The Blood will Never Lose it's
Next Selection: Nathanael Laws & Tim Goertzen - It Is Well
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 808,693)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 207,857
Viewed: 141,912
Viewed: 140,560
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 131,637
Viewed: 46,933
Viewed: 139,794
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 2/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Beeltenissen van Christus 
Volgende:  William Marrion Branham - Wees zeker van God 
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   0/50
Nu speelt:  Various Artists - Breathe
Volgende:  Brooklyn Tabernacle Choir - Only to Him/With My Heart Lord/Lord, I Worship You

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  516,951)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2023 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits